Medyum Burak
Dileğiniz gerçekleşsin duası okumak

Dilekleriniz kabul görsün diye kehf uresinin 10. ayetini her gün 101 defa okursanız dilekleriniz gerçek olur

Eşini dostundan ayırmak için dua

Bismillahirrahmanirrahim “Elhamdü lillahi ala külli halin veestağfirullahe min külli zenbin “

Çok Etkili Nazar Duasının Okunuşu

Allah onlardan razı olsun. Hakim oğlu Said’in anlattığına göre, resulullah (sav), gözdeğmesinden korktuğu anlarda şöyle dua ederdi: Allahümme bârik fîhi velâ tedurruhu. Enes İbni Malik’in rivayet ettiğine göre, bir defasında peygamberimiz (sav) şöyle buyurdular: Her kim ki bir şeyi görüp beğenir de göz değmesinden korkarsa şöyle desin: Mâşâallah, lâ kuvvete illâ billâh. Eğer böyle derse,  [ Okumaya Devam ]

İki Kişiyi Birbirinden Ayırma İçin Dua

İstenen kişi veya kişilerin ayrılmaları niyetiyle aşağıdaki celileler bir oturuşta bin kere okunmalıdır. Bu yönde etkilidir. Okunacak ayetlerden olan kerimeleri şöyledir: Amentü billahil aliyyül azim ve tevekkeltü alel hayyul kayyum.

Birine Kendini Sevdirmek için Okunan Dua

Sevdiği bir kimseden beklediği ilgi ve alakayı göremeyen kişi; aşağıda gelen mübarek vefki ve ayeti yazar. Üzerine de bin dört yüz doksan iki defa aynı ayeti okuyarak üzerinde taşırsa; sevdiği kişiyi istediği derecede kendisine ısındırmış olur. Yuhibbünehüm kehubbillah,vellezine amenü hubben lillah*

Aşk duası

Aşk duası

Aşık olmasını istediğiniz kişiye bu ayeti 24 defa okursanız size aşık olur “Rabbi zidni ilma”

Ayırmak için Okunacak Çok Etkili Dua

Genellikle ayrılmaları istenen kişiler için okunur. Kişi veya kişilerin ayrılmaları yönünde doğru yapıldığıda çok etkilidir. Bir kişiyi birinden ayırma için yapılan duadır. Örnek; istemediğin birini kendinden uzak bir yere yollamak ve onun zarar-zulmünden kurtulmak için 1378 kere:”KALE HAZA FİRAKU BEYNİ VE BEYNEK” duası okunduğu takdirde istenmeyen kişinin def edilmesine vesile olacaktır.

Evlenmek için dua

Evlenmek için dua

Muharremü’l Haram’ın ilk günü bir kağıt üzerine 130 defa Besmele-i ŞErife’yi yazıp üzerinde taşıyan kişi yakın zamanda evlilik yapar

Barışmasını istediğiniz çiftler için dua

”Ve cealna ala kulubihim ekinneten ve yefkahuhü ve fil azanihim vekra Ve iza zekerte rebbeke fil kur’ani vahdehu velev ala edbarihim nüfura Ülaikellezine tebeallahü ala kulubihim ve sem’ihim ve ebsarihim ve ülaike hümül gafilun E fe raeyte menittehaze ilalehü hevahu ve edallehüllahü ala ılmin ve hateme ala sem’ıhı ve kalbıhı ve ceale ala besarihi gişaveh  [ Okumaya Devam ]

Kocamın Benimle Tartışmaması için Dua

Celb-i muhabbet, muhabbeti ve kalpleri birleştirmek için fatiha-i şerifi kıraati aşağıda belirtildiği ve anlatıldığı gibidir. Matlubun ismini hurufu nariye yeni harfleri ile karıştır. Şöyle ki evvela hurufu nariyeden bir harf ve sonra matlubun isminden bir harf al ve bu sureyle karışık olarak bir kağıt üzerine yaz. Fakat evvela yazılan harf harufu nariyeden olduğu gibi nihayete  [ Okumaya Devam ]

YAZILAR (RSS) | Sitemap | Ping Desteklen Siteler: medyum