Medyum Burak
Medyum Burak

Bir sebepten ötürü yahut sebepsiz yere hiçbir neden olmadan ayrılan, terk eden bir kişinin geri gelmesi niyeti ile hazırlanır. Dualarla okuma yaparak da o kimsenin geri gelmesi için niyetler yapılabilir. Etkili geri getirme duaları arasında yer alan mübarek celile şöyledir:
Bismillâhirrahmânirrahıym*
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyür rahmeti es’elüke en ta’sımünâ bihî min cemîıl ahvâli vel âfâti ve tüdahhırnâ bihî min cemîıs seyyiât* Allâhümme innî tevesseltü ileyke bi elfi elfi kul hüvellâhü ehad min emâmî mededâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yemînî teharrüzen sermedâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yesârî yüncînî min şerrin ebedâ* İnnî lebistü der’allâhi ve dehaltül hısnel ezelî ve cealtü nefsî fî hıfzillâhi sandukal afvi akfâlühû lâ ilâhe illellâh. Muhammedür rasûlüllâh. Miftâhuhû lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

Arananlar:kocamın bana dönmesi için dua,esimin donmesi icin dua,kocamin geri donmesi icin dua,eşimin dömesi için dua istiyorum,eşimin dönmesi için zikir çekiyorum,eski kocamin gelmesi icin dua,eski kocamın geri donmesi icin okunan dua,kiskandirma duasi,ayrildigim kocama donmek istiyorum,kocamın geri gelmesi için dua
Medyum Burak


YAZILAR (RSS) | Sitemap | Ping Desteklen Siteler: medyum