Medyum Burak
Medyum Burak

Sevgiliyle barışma duası

dargın olanlardan birisi diğerinin niyetine önce 114 defa Ya Cami okuyup ardın aşağıdaki duasını okursa aradaki dargınlık Allah c.c. izniyle biter

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme ente Camiül mevcüdat baduha alâ ba’din ve cemiü halatüha fil ibrami vel gazab mena’tel eşyae an makasidüha bil emril kahiri ve evsalte baduha li ba’din bil rahmeti vel haz es’elüke allahümme bi müradike min men il eşyae en taktaü anni küllü katiin kataani anke ve yahcübni minke Yâ Allah Yâ Camiü es’elüke en tecmaü alâ idrakati ve zati bil selamit kudsiyyeti ve tetecella alâ rühi devamü hifzake ve vaffikni li hizmetike ve huzüri beyne yedeyke inneke entellahül Camiü li külli hayrin lâ ilâhe illâ ente

Arananlar:sevdiginle barışmak için dua,sevdiğinle barışma duası,birleşme duası,sevgiliye barışma duası,sevgiliyle barışmak için dualar,sevgiliyle barisma buyusu,dargın sevgılıyle barışma duası,dargınları barıştırma duası,sevdiğinle barışmak için,sevgili barışma duası
Kategori: Barışma Duası
Medyum Burak

YAZILAR (RSS) | Sitemap | Ping Desteklen Siteler: medyum