Aşkını Geri Döndürme Duası

”Muid” ismine gelince; bunun nuru her şeyi kuşatmıştır. Her kim bunun zikrini çoğaltırsa her fasidi ıslah eder. Gideni geri çevirir. Bu ism-i celilin dört adet dörtlü vefkini dört değişik yere yazar ve sırrına
inanarak burçların dönümünde (biri bitip diğeri başlarken) rüzgar değen bir yere asar veya ism-i celiki misafirin veya uygunsuz ziyaretçinin üzerine okursa Allah’ın izniyle onu geldiği yere geri döndürür.
İmamı el-Buni der ki: ”Kim bu ismi celilin zikrini çoğaltırsa unuttuğu ve kaybettiği şeylere tekrar

kavuşur.” Yapışık şekli aşağıdaki görüldüğü gibidir.

Arananlar:gideni geri döndürme duası

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.