Fesat yapan kişilerden korunmak için dua

Fesat olan kişilere karşı okunması gereken güzel bir duadır. Bu dua ile  Bu dua sayesinde fesat yapan kişilerden kendinizi koruyacaksınızdır. Etkili ve güzel bir duadır.

Düşmanların her türlü fitne, haset ve şerlerinden muhafaza ve emin olmak için, Buruç Suresi (10) defa okunur.
BURUÇ SURESİ
Bismillahirrahmanirrahiymi.
(1)vesemai zatilbüruci.(2)velyevmilmev’udi.(3)ve şahidin ve meşhudin.(4)kutile Ashabül’uhdudi.(5)ennari zatilvekudi.(6)iz hüm ‘aleyha ku’udün.(7)ve hüm ‘ala ma yef’alune bülmü’miniyne şühudün.(8)ve ma nekamü minhüm illa en yü’minu billahil’aziyzilhamyidi.(9)elleziy lehu mülküssemavati vel’ardı, vallahü ‘ala külli şey’in şehiydün.(10)innelleziyne fetenülmü’miniyne velmü’minati sümme lem yetubü felehüm ‘azabü cehenneme ve lehüm azabülhariykı.(11)innelleziyne amenu ve ‘amilussalihati lehüm cenatün tecriy min tahtihel’enharü, zalikelfevzülkebiyrü.(12)inne batşe rabbike leşedüydün.(13)innehu hüve yübdiü ve yü’ıydü.(14)ve hüvelğafurülvedudü.(15)zül’arşilmeciydü.(16) fa’alün lima yar,ydü.(17)hel etake hadiysülcünudi.(18)fir’avne ve Semude.(19)belilleziyne keferu fiy tekziybün.(20)bel hüve kur’anün meciydün.(22)fiy levhın mahfuzın.
Arananlar:haksızlıga ugrayınca okunacak dua,bit ly,haksızlık yapana karşı okunacak dua,fitne fesattan korunma duası,fesat insanlara karşı okunacak dua,HAKSIZLIK YAPANA OKUNACAK DUA,fesat insana okunacak dua,fesat insanlardan korunmak için dua,haksızlık yapana dua,büyü yapanlara karşı okunacak dua

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.