Kendini Çok Sevdiren Dua

Bir kimse halk arasında sevilip sayılmak ve eşine, sevdiğine, aile efradına sözünü dinletebilmek ve onların gönüllerine taht kurmak ve kendisine şefkat, merhamet ve yumuşak kalpli olmalarını sağlamak amacıyla aşağıda gelen ayeti kerimeler her gün düzenli olarak yedi defa okunmaya devam edilmelidir.
Vecelna fi kulubillezinet-tebeuhü ra’feten ve rahmeh
Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni, ve li-tüsnea al ayni
Lev-enfakte m-fil ardi cemian ma ellefe beyne kulubihim, vela kinnellahe ellefe beynehüm, innehü azizün hakim
Yühibbunehüm ke-hubillahi vellezine amenü eşeddü hubben lillah,

Arananlar:kendini sevdirmek için dua,kendini sevdirmek için okunacak dua,eşine kendini sevdirme duası,kendini sevdirmek için dualar,insanlara kendini sevdirme duası,kendini sevdiren dua,sevdirmek için dualar,kocaya kendini sevdirme duası,sevdiren dua,insanlara kendini sevdirmek için dua

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.